v. 21 n. 3 (2010): Volume 21| Numero 3| Jul./Set.| 2010