v. 7 n. 2 (1996): Volume 7 | Numero 2 | Dez. | 1996