v. 25 n. 2 (2014): Volume 25| Numero 2| Maio/Ago. | 2014