v. 24 n. 3 (2013): Volume 24| Numero 3| Jul./Set. | 2013