v. 6 n. 1 (1995): Volume 6 | Numero 1 | Dez. | 1995