v. 9 n. 4 (1998): Volume 9 | Numero 4| Dez. | 1998