v. 9 n. 2 (1998): Volume 9 | Numero 2| Jun. | 1998