Reydon, Bastiaan Philip, Ludwig Einstein Agurto Plata, Gerd Sparovek, Rafael Guilherme Burstein Goldszmidt, e Tiago Santos Telles. “Determination and Forecast of Agricultural Land Prices”. Nova Economia 24, no. 2 (setembro 29, 2014). Acessado janeiro 26, 2021. https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/1304.