Reydon, Bastiaan Philip, Ludwig Einstein Agurto Plata, Gerd Sparovek, Rafael Guilherme Burstein Goldszmidt, e Tiago Santos Telles. 2014. “Determination and Forecast of Agricultural Land Prices”. Nova Economia 24 (2). https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/1304.